Friday, 27 April 2012

Perkembangan Terkini KKMB - 27/04/2012

Tetuan Masleena, Yee & Patners telah mendaftarkan Surat Ikatan Amanah yang telah di setem oleh Pejabat Setem, Kementerian Kewangan Malaysia, kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) pada 26 April 2012

Maka dengan ini, pihak KKMB hanya menunggu surat maklum balas dan penerimaan dari SSM mengenai pendaftaran Surat Ikatan Amanah tersebut.  Sehubungan dengan itu, calon Ketua Pegawai Eksekutif  Kasturi Klasik yang baru iaitu En Nahar Dato' Johari telah menjalani temuduga rasmi dengan pihak SSM dengan jayanya pada 27 April 2012 jam 10.30 pagi tadi.  En Nahar dipahamkan bahawa surat kelulusan bagi perlantikan beliau sebagai Ketua Pegawai Ekseketif KKMB akan dikeluarkan pada sekitar minggu hadapan.

Disertakan dibawah sesalinan surat dari Tetuan Masleena, Yee & Partners kepada SSM :-


Sekian, terima kasih.

Kumpulan Pengurusan Baru
Kasturi Klasik (M) Berhad

Tuesday, 24 April 2012

Salinan Surat Kelulusan Rasmi Surat Ikatan Amanah dari SSM

Berikut adalah sesalinan surat Kelulusan Rasmi Surat Ikatan Amanah dari SSM yang bertarikh 19hb April 2012. Paparan surat ini adalah bertujuan untuk memaklum kepada semua pihak akan status sebenar permohonan Kasturi Klasik (M) Berhad untuk mendapat kelulusan beroperasi sebagai satu Skim Kepentingan yang berdaftar mengikut Akta Syarikat Malaysian 1965.

 Sekian

Kumpulan Pengurusan Baru
Kasturi Klasik (M) Berhad

Sunday, 22 April 2012

Maklumat Proses Permohonan Skim Kepentingan

Pihak kami mendapat banyak pertanyaan mengenai Proses Permohonan bagi Skim Kepentingan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Oleh yang demikian, di bawah ini kami paparkan Rajah Proses Permohonan Keseluruhan bagi Skim Kepentingan dibawah SSM.Seperti yang dinyatakan di dalam posting kami sebelum ini, setakat 23hb April 2012, status permohonan Skim Kepentingan KKMB sekarang sudah berada di peringkat "Daftar Ikatan Amanah'. Untuk melaksanakan proses ini, KKMB bersama dengan Tetuan Masleena, Yee & Partners harus mendaftarkan Ikatan Amanah yang telah diluluskan di Pejabat Duti Stem, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (Kementerian Kewangan Malaysia) dan seterusnya di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Apabila Ikatan Amanah tersebut telah didaftarkan di SSM, pihak SSM akan mengeluarkan Kelulusan Rasmi Skim Kepentingan KKMB. 

Harap maklum.

Terima kasih

Kumpulan Pengurusan Baru
Kasturi Klasik (M) Berhad

Thursday, 19 April 2012

Status Terkini KKMB 19 April 2012

Kami telah menerima email dari Tetuan Masleena, Yee & Partners, di mana mereka telah memberikan sesalinan surat dari SSM yang menyatakan SSM telah memberikan Kelulusan Rasmi bagi Surat Ikatan Amanah. Pihak KKMB telah diberi tempoh selama 7 (tujuh) hari dari tarikh Surat tersebut (19 April 2012) untuk melaksanakan perkara - perkara berikut:-

1) Memberikan sesalinan Surat Ikatan Amanah yang telah dilaksanakan menurut Seksyen 86(3), Akta Syarikat 1965 dan

2) Memberikan pengakuan bertulis kepada SSM yang menyatakan Surat Ikatan Amanah yang dilaksanakan itu tidak berbeza dengan deraf yang telah diluluskan.

Pihak Pengurusan KKMB dijadualkan berurusan dengan pihak Masleena, Yee & Partners pada awal minggu hadapan untuk menyiapkan tuntutan - tuntutan SSM seperti di atas.

Sekian

Kumpulan Pengurusan Baru
Kasturi Klasik (M) Berhad

Tuesday, 10 April 2012

Urutan Operasi KKMB & Mingomingo : Bahagian 2

Berikut adalah bahagian ke-2 Urutan Operasi KKMB & Mingomingo secara Rasmi.

8 November 2011
Pemegang-Pemegang Saham KKMB telah menerima satu Surat Hasrat (Letter of Intent) dari EuroNexus Capital Limited, sebuah firma pelaburan ekuiti dari London, England, dimana ia telah menawar untuk mengambil-alih sebahagian besar saham-saham dan kepentingan KKMB.

10 November 2011
Wakil Pemegang-Pemegang Saham KKMB telah memberikan persetujuan bersyarat secara bertulis kepada EuroNexus menerusi email, tertakluk kepada perbincangan lanjut kedua belah pihak.

16 November 2011
Satu mesyuarat telah diadakan di antara Pemegang-Pemegang Saham KKMB dan 4 orang wakil dari pihak EuroNexus. Mesyuarat tersebut telah diadakan di Bilik Mesyuarat 2, Hotel Le Meridien Kuala Lumpur. Mesyuarat tersebut telah dihadiri oleh En. Ramli Mazlan, En. Nornikman dan Kapten (B) Ghazali Hashim bagi pihak KKMB, manakala pihak EuroNexus diwakili oleh Mr. Salahuddin Al-Makhtoum (Ketua), Mr. Ahmed Belluci, Mr. John Shoucair dan En. Nahar Dato' Johari.

Mesyuarat tersebut telah berlangsung selama 2 hari dimana pelbagai perkara telah dibentang dan diperbincangkan. Antara perkara yang dibincangkan adalah pengambil-alihan sebanyak 80% saham KKMB daripada En. Ramli Mazlan dan En. Nornikman secara 'Debt Swap' (Pertukaran Hak-Milik Hutang). Dengan ini, tanggung-jawab untuk seluruh hutang-hutang KKMB akan diambil-alih dan diselesaikan oleh pihak EuroNexus. Selain daripada itu, pihak EuroNexus juga berhasrat untuk memiliki kuasa mutlak diperingkat Pengurusan dan Lembaga Pengarah Syarikat KKMB. Urusan Pengambil-alihan ini adalah tertakluk kepada KKMB mendapat kelulusan dari SSM untuk beroperasi dibawah Skim Kepentingan secara sah.

30 November 2011
Pihak EuroNexus telah menghantar email kepada wakil Pemegang Saham KKMB, menyatakan yang mereka bersetuju untuk melangsungkan urusan pengambil-alihan saham dan kepentingan bersyarat didalam KKMB, dan telah menetapkan bahawa Persefahaman urusan tersebut akan dimeterai pada bulan Januari 2012.

20 Januari 2012
Pemegang-pemegang Saham KKMB telah memetari Perjanjian Persefahaman Pengambil - Alihan Saham dan Kepentingan KKMB menerusi Debt Swap dengan pihak EuroNexus Capital Limited, di Bilik Mesyuarat Wisma Kasturi, Desa Melawati, Kuala Lumpur.

13 Februari 2012
KKMB telah melantik Ketua Pegawai Eksekutif yang baru.

20 Februari 2012
Tetuan Masleena, Yee & Partners telah menyerahkan Maklumat Persendirian Ketua Pegawai Eksekutif KKMB yang baru kepada SSM untuk diproses dan dipertimbangkan.

20 Mac 2012
Tetuan Masleena, Yee & Partners telah memberikan surat makluman kepada KKMB bahawa YB Menteri telah meluluskan Surat Ikatan Amanah yang Baru termasuk pengecualian - pengecualian yang dipohon. Tetuan Masleena juga memaklumkan bahawa permohonan KKMB sudah berada diperingkat akhir, dan hanya menunggu keputusan mutakhir dari Jawatankuasa Skim Kepentingan SSM.

Sekian.

Terima kasih

Kumpulan Pengurusan Baru
Kasturi Klasik (M) Berhad

Monday, 9 April 2012

Urutan Operasi KKMB & MingoMingo

Berikut adalah Urutan Operasi Kasturi Klasik (M) Berhad dan Mingomingo secara Rasmi.

3 Mei 2010
Pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) telah memberhentikan operasi Mingomingo dan Kasturi Klasik (M) Berhad (KKMB) kerana didapati melanggar peruntukan dibawah Akta Syarikat Malaysia 1957.

10 Mei 2010
Menerusi Firma Guaman Omar, Affandi & Teh, KKMB telah menghantar surat rayuan kepada SSM untuk menimbang-semula pertuduhan yang dikemukakan dan memberikan maklumat-maklumat penting kepada SSM yang membuktikan tiada sebarang aktiviti penipuan dari pihak KKMB.

19 Mei 2010
KKMB telah menerima surat surat dari SSM yang menyatakan bahawa KKMB harus memohon kelulusan dibawah Skim Kepentingan mengikut Akta Syarikat Malaysia 1957 bagi operasi KKMB. Surat itu juga turut meminta KKMB menghantar dokumen-dokumen sokongan untuk tujuan permohonan kelulusan Skim tersebut.

24 Mei 2010
Satu mesyuarat telah diadakan diantara KKMB dan pihak SSM di Ibu Pejabat SSM di Plaza Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada mesyuarat tersebut, KKMB telah menyerahkan secara rasmi dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan untuk permohonan kelulusan dibawah Skim Kepentingan. KKMB juga telah melantik Tetuan Omar, Affandi & Teh sebagai firma guaman rasmi untuk mengurus permohonan dibawah Skim Kepentingan ini.

26 Mei 2010 
SSM telah menghantar maklum balas terhadap permohonan KKMB dan telah meminta KKMB mengemukakan perlantikan Jururunding Bebas dan juga maklumat terperinci mengenai pakej-pakej yang bakal ditawarkan.

17 Jun 2010
KKMB telah menyerahkan Laporan Penuh Jururunding Bebas kepada SSM mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

7 Julai 2010
SSM telah menghantar surat dan mengarahkan KKMB untuk melantik Pemegang Amanah Bertauliah mengikut prosedur permohonan dibawah Skim Kepentingan.

20 Julai 2010
KKMB telah menyerahkan sesalinan deraf pertama Surat Ikatan Amanah (Trust Deed) mengikut prosedur permohonan Skim Kepentingan.

23 Julai 2010
SSM telah memberikan kelulusan dasar akan kandungan Surat Ikatan Amanah yang telah dihantar oleh SSM. Namun beberapa perubahan harus dibuat terhadap isi kandung Surat Ikatan Amanah tersebut.

21 Oktober 2010
KKMB telah menghantar Surat Ikatan Amanah yang telah dipinda mengikut garis-panduan yang telah ditetapkan oleh SSM. KKMB juga telah melantik Tetuan Pacific Trustees Berhad sebagai Pemegang Amanah Bertauliah bagi Skim Kepentingan ini.

22 Disember 2010
SSM telah memaklumkan kepada KKMB bahawa YB Menteri telah meluluskan perlantikan tetuan Pacific Trustees Berhad sebagai Pemegang Amanah Bertauliah dan meluluskan secara dasar isi kandung Surat Ikatan Amanah.

31 Mei 2011
KKMB telah melantik Tetuan Masleena, Yee & Partners sebagai firma guaman rasmi untuk mengendalikan permohonan kelulusan dibawah Skim Kepentingan, menggantikan Tetuan Omar, Affandi & Teh yang telah ditamatkan perkhidmatannya. Perlantikan Tetuan Masleena, Yee & Partners adalah mengikut pengesyoran oleh pihak SSM sendiri memandangkan Tetuan Masleena, Yee & Partners mempunyai pengalaman yang lebih meluas dan mendalam didalam permohonan - permohonan Skim Kepentingan.

2 Jun 2011
Tetuan Masleena, Yee & Partners telah merombak semula isi kandung Deraf Surat Ikatan Amanah, kerana ia didapati mengandungi unsur-unsur yang tidak sesuai dengan jalan operasi perniagaan KKMB apabila kelulusan diperolehi kelak.

6 Oktober 2011
Tetuan Masleena, Yee & Partners telah menyiapkan deraf Surat Ikatan Amanah yang baru dan telah menyerahkan kepada pihak SSM untuk diproses.

4 November 2011
Lembaga Pengarah KKMB telah memberhentikan semua pegawai dan kakitangan KKMB berkuat-kuasa serta merta. Ini adalah untuk membolehkan pihak Lembaga Pengarah merangka dan mengatur langkah untuk memperbetulkan kesilapan operasi dan pengurusan yang terdahulu.

Akan bersambung pada posting seterusnya.

Sekian

Pengurusan Baru 
Kasturi Klasik (M) Berhad

Friday, 6 April 2012

Selamat Datang dan Salam Sejahtera

Selamat datang ke Laman Weblog Rasmi Kasturi Klasik (M) Berhad / MingoMingo..

Weblog ini adalah bertujuan untuk menyalurkan maklumat dan perkembangan terkini mengenai Skim Kepentingan MingoMingo kepada semua pihak yang terlibat. Dengan wujudnya laman Weblog ini, para pemegang kepentingan bolehlah mengikuti perkembangan dan status kepentingan mereka didalam Kasturi Klasik (M) Berhad secara terus dari pihak pengurusan KKMB, tanpa bergantung kepada maklumat tidak rasmi atau tidak benar dari mana-mana pihak ketiga.

Kami sangat mengalu-alukan komen atau maklum-balas positif dan konstruktif dari semua pihak. Sekiranya anda ingin memberikan komen, maklum-balas atau sebarang pertanyaan, sila sertakan nama penuh, jenis package dan tarikh penyertaan pada posting. Kami akan membalasnya secepat yang mungkin.

Sekian, terima kasih.

Kumpulan Pengurusan Baru
Kasturi Klasik (M) Berhad
6 April 2012